Myśl globalnie, działaj (g)lokalnie. Strategiczne Q&A Samorządowców #4

Pismo Wspólnota 6/22 opublikowało mój 4. artykuł z serii “Strategiczne Q&A Samorządowców”. W budowie strategii rozwoju gminy krytycznie ważna jest diagnoza jej otoczenia oraz związków, jakie łączą ją z otoczeniem. Bez świadomości ponadlokalnej sytuacji i jej prawdopodobnych zmian opracowanie dobrej strategii rozwoju gminy nie jest możliwe. W otoczeniu znajdują się bowiem korzystne i niekorzystne czynniki rozwoju. Tam zlokalizowane są także szanse i zagrożenia, które mogą takimi czynnikami się stać. Niestety, w samorządowej praktyce przygotowywania strategii zwykle poświęca się temu za mało uwagi. Wyjaśniam zatem, jak można to zrobić. Przeczytaj na https://cutt.ly/rDbjNLt