Doświadczenia ze strategii polskich gmin wykorzystuję w Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Badań Naukowych w Brukseli

Dzięki doświadczeniom z prac nad strategiami gmin, już od 3 lat oceniam dla Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Badań Naukowych (zarządza Programem Horyzont 2020/Europa) rezultaty projektów poszukujących rozwiązań dla strategicznych wyzwań samorządów w UE. Wiele w tych projektach osiągnięto, ale inwazja Rosji na Ukrainę stawia wyzwania nowe. Musimy dać samorządom nowe narzędzia, wiedzę i środki dla ich nowych ról, np. we wzmacnianiu bezpieczeństwa energetycznego, żywnościowego i cyfrowego, w podnoszeniu zdolności obronnych, wielowymiarowej integracji uchodźców, wzmacnianiu społeczeństwa obywatelskiego, przeciwdziałaniu dezinformacji, a także w rozwijaniu zarządzania kryzysowego i zdolności do funkcjonowania w długim i głębokim kryzysie. Wierzę, że projekty badawcze temu służące szybko nadejdą, tak w Polsce, jak i w innych krajach UE. A na zdjęciu, moja perspektywa na naszych panelach w siedzibie agencji w Brukseli.