Wykład na Uniwersytecie Kentucky nt. polskich gmin, rozwoju lokalnego i badań mojego uniwersytetu, Lexington, USA

Na Uniwersytecie Kentucky, Lexington, USA, wygłosiłem wykład dla pracowników Departamentu UK Community & Leadership Development nt. polskich gmin i rozwoju lokalnego oraz badań jakie w tym zakresie prowadzi mój Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Dziękuję za zaproszenie, obecność i długie dyskusje m. in.: prof. Dan Kahl – Dyrektor CEDIK – Community and Economic Development Initiative of Kentucky, prof. Wes Harrison – Kierownik ww. departamentu, a także prof. Ronald Hustedde – Prezes międzynarodowego Community Development Society. Dużo się tu także uczę, np. tego, że na publicznych uczelniach USA zatrudnieni są profesorowie (extension professors), których zadaniem, prócz uczenia studentów i badań naukowych, jest stała realizacja praktycznych projektów na rzecz gospodarki, np. planów rozwoju miast, diagnoz, szkoleń władz i urzędników, inicjatyw partycypacji społecznej itp. I są z tego rozliczani przez swój uniwersytet. To piękne, systemowe, silne połączenie nauki z praktyką, w tym z praktyką zarządzania publicznego. Potrzebujemy więcej takich połączeń w Polsce.