Studenci do gmin! Oto jak uczy się praktycznej, dobrej samorządności w Stanach Zjednoczonych, Flemingsburg, Kentucky, USA

Studenci Uniwersytetu Kentucky, USA, na kierunku “Wspólnota i Przywództwo” w ramach zajęć jeżdżą ze swymi profesorami do odległych gmin (uczelnianymi autami) by opracowywać dla nich różne proste projekty. Co więcej, gminy projekty te potem zwykle realizują. Ci z którymi pojechałem do Flemingsburg, KY, projektowali nowe parkingi, fasady gminnych budynków i tereny rekreacyjne z siedliskami ptactwa. Dla innych gmin analizują np. możliwości tworzenia targowisk, ankietują mieszkańców itp. Wszystko to pod nadzorem ww. profesorów i z uwzględnieniem gminnych oczekiwań, strategii, przepisów, kosztów itd. Lokalne władze cenią sobie to wsparcie. Fascynujące! Dzięki Dan Kahl, że mi to pokazałeś!