Wykład na Uniwersytecie Stanowym Kalifornii nt. znaczenia samorządu dla rozwoju i siły państwa, Carson, Los Angeles, USA

„Samorząd a rozwój i siła państwa, na przykładzie Polski” – to wykład, który wygłosiłem na Uniwersytecie Stanowym Kalifornii (kampus Dominguez Hills) dla profesorów jego Wyższej Szkoły Zarządzania i Polityki Publicznej. Rozwój kraju wymaga dobrego połączenia państwowej polityki rozwoju i polityk rozwoju władz terytorialnych. Te drugie muszą zatem nie tylko istnieć, ale także mieć realne zdolności, dość wolności, motywację oraz wiedzę by swoje polityki rozwoju projektować i skutecznie wdrażać. Wiedzą o tym tu w USA, wiemy i my w Polsce. Na pytanie, jak to zrobić, trzeba stale szukać odpowiedzi. Żyjemy w świecie szybkich zmian, a systemy publiczne muszą za nimi nadążać, wyprzedzać i je współtworzyć. Pytania i dyskusja o tym po wykładzie były fascynujące. Dziękuję za nią i za udział niżej wymienionym profesorom.

I jeszcze jedno. Władze publiczne wszystkich szczebli w USA borykają się z wieloma problemami. Wciąż jednak możemy się od nich wiele nauczyć. Mają wielkie doświadczenie, odwagę i bezpośrednie podejście, odróżniają sprawy ważne od bitej piany, rozumieją biznes, lubią proste i jasne rozwiązania, są nastawione na efektywność i wymierne rezultaty. Polecam naszym samorządowcom i naukowcom zarządzania publicznego współpracę z nimi, poznawanie ich doświadczeń, rozwiązań i ich sposobu myślenia. Choć nie wszystko się nam przyda, to jednak WARTO to poznać! Nasze kraje zbliżają się dziś do siebie jak nigdy dotąd i nie powinno to dotyczyć tylko szczebla centralnego.

Dziękuję!: Prof. Clarence A. Martin, Associate Dean of the College of Business Administration and Public Policy | Prof. Elena Kulikov, Chair of the Department of Public Administration | Prof. Rui Sun, Co-Director of Public Policy Institute | Prof. Brenda Riddick, Director of the M.M. Dymally African American Political and Economic Institute | Prof. Theodore Byrne | Prof. Chacko Kannothra | Prof. Sarah Britto | Prof. Saahir Shafi | Prof. Roger Qiyuan Jin | Prof. Zheng Yang | Prof. Jennifer Macy | Dr. Betty Vu, Assistant Dean of Graduate & Prof. Programs. Specjalne dzięki dla Prof. Hui Li, która wszystko zorganizowała. Hui, you are wonderful!

PS Uniwersytet Stanowy Kalifornii tworzą 23 kampusy, z czego kilka zlokalizowanych jest tu, w obszarze metropolitalnym Los Angeles, a łącznie mają blisko PÓŁ MILIONA studentów. Imponująca skala!