Czym jest Civic Health i co ma wspólnego ze strategią? Odpowiedział mi prezes CivicLex, Hrabstwo Fayette, USA

To jest Richard Young (w środku), twórca i prezes CivicLex, organizacji, która aż tak dobrze buduje Civic Health w Hrabstwie Fayette, że dla amerykańskiej Izby Reprezentantów 🇺🇸 jest argumentem za utworzeniem państwowego Funduszu Infrastruktury Obywatelskiej, co ma być częścią przełomowych reform Kongresu USA i wzmocnienia amerykańskiej demokracji 🗽.

Civic Health to idea, która tu w USA staje się popularna. Czym ona jest? Richard spotkał się ze mną by mi o tym opowiedzieć! A więc Civic Health to 3 połączone siły społeczności lokalnej. Pierwsza, obywatelska 🧩, to indywidualne zaangażowanie mieszkańców i ich zdolność do współpracy w rozwiązywaniu wspólnych problemów. Druga siła, społeczna 🤝, obejmuje więzi społeczne i wzajemne zaufanie, wymianę wiedzy i pomysłów oraz sieci współpracy. Natomiast siła trzecia, polityczna 🗳, to zakres współpracy między mieszkańcami a władzami lokalnymi. Civic Health to zatem więcej niż znana nam idea społeczeństwa obywatelskiego. Jak ją przetłumaczyć? Może „potencjał społeczny”? Ma ktoś propozycję?!

Niezależnie od tłumaczenia, te 3 siły społeczności lokalnej są kluczowe dla rozwoju gmin/miast. Równie ważne jak np. woda, pieniądze lub energia. Drodzy samorządowcy, nie zapominajcie zatem o nich w strategiach rozwoju gmin/miast. Wspierajcie organizacje pozarządowe działające jak CivicLex. A co oni konkretnie robią? Wyjaśniają mieszkańcom jak działa samorząd, angażują mieszkańców we współpracę z nim, udzielają porad prawnych, współtworzą plany rozwoju, organizują debaty i ankiety, pomagają doskonalić procedury w urzędzie miasta i wiele innych. Korzystają na tym wszyscy, także władze samorządowe! Opowiem o tym na szkoleniach i wykładach.

Dziękuję Richard za to fascynujące spotkanie, za Twoje wyjaśnienia i za możliwość przedstawienia Ci jak te sprawy wyglądają w Polsce. Gratuluję wspaniałej idei, drużyny i sukcesów, o których mówi się aż w Kongresie Stanów Zjednoczonych! A dla Ciebie Dan Kahl (z lewej) specjalne podziękowania za zorganizowanie tego spotkania pod patronatem CEDIK – Community and Economic Development Initiative of Kentucky. Dan, jesteś wielki!