Czy modele oraz ustalenia i rekomendacje prawidłowo integrują zarządzanie przestrzenią z zarządzaniem strategicznym rozwojem gmin?

Dobre strategie gmin/miast to lepsze życie, biznes i środowisko, to rozwój Polski. Muszą być jednak rzeczywiście dobre, także w szczegółach, inaczej, zamiast rozwoju przyniosą poważne problemy.

Mój kolejny projekt B+R poświęciłem takim szczegółom. Zbadałem, czy obecne przepisy gwarantują krytycznie ważną integrację gminnego zarządzania strategicznego z planowaniem przestrzennym. Okazało się, że choć większość gmin przepisy te stosuje właściwie, to jednak nie wszystkie, a to hamuje ich rozwój. Wyniki te opublikował Samorząd Terytorialny, który trafia do wszystkich gmin, a także do administracji państwowej, w tym Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Wierzę, że artykuł przyda się samorządowcom i pomagającym im ekspertom do przygotowania dobrych strategii, a ministerstwu do doszlifowania paru przepisów w wielkiej reformie planowania przestrzennego jaką nam właśnie przygotowuje.

Zapraszam do lektury https://cutt.ly/a2Mj7pN oraz na moje szkolenia nt. budowy strategii rozwoju gmin. Następne, już za kilka dni, będzie dla władz i kierownictwa podwarszawskiej gminy Prażmów, ale o tym wkrótce 🙂