Nasz kraj potrzebuje tysięcy wykwalifikowanych oraz zmotywowanych władz i menedżerów samorządowych

Ćwierć wieku prac nad strategiami rozwoju miast/gmin i setki szkoleń jakie dałem na ten temat mówią mi jedno. Nasz kraj potrzebuje tysięcy wysoko wykwalifikowanych oraz zmotywowanych władz i menedżerów samorządowych. Myślących strategicznie, tj. szeroko i długookresowo, rozumiejących ekonomię, reguły biznesu, prawo, procesy społeczne i zmiany środowiskowe. Rozumiejących rolę samorządów w rozwoju państwa. Świadomych świata i potrafiących zająć miastem/gminą korzystne dla niego/niej miejsce w świecie. Widzących jego wpływy i potrafiących z nich skorzystać lub przed nimi bronić. Odważnych, kreatywnych, innowacyjnych, doskonalących się, potrafiących zarządzać ludźmi i majątkiem publicznym. Biegłych w uprawianiu takiej polityki, która na koniec dnia skutkuje lepszym życiem ludzi, większymi zyskami firm i witalnym środowiskiem. Takich samorządowców potrzeba nam szczególnie teraz, gdy w życie wchodzi wielka reforma zarządzania przestrzenią.

Choć firmy konsultingowe chętnie szkolą, a naukowcy piszą mądre artykuły, potrzebnej rewolucji to nie zapewni. To strategiczne zadanie dla uczelni i to co najmniej kilku. Tak, aby co roku wypuszczały po kilkuset samorządowców nowego wzoru – menedżerów publicznych dostatniej, nowoczesnej i zrównoważonej przyszłości.

O tym piszę w nowym numerze “Impakt Dolny Śląsk” – Przegląd Think Tanku Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
https://tiny.pl/c9ngw Polecam też zawarte w nim artykuły moich Szanownych Koleżanek i Kolegów. Jest co poczytać!