Wykłady na Univerzita J. E. Purkyně v Ústí n. Labem o porażkach strategicznych samorządów gmin, Ústí, Czechy

Mało co może tak wiele nauczyć, jak solidna, lecz przemyślana później porażka! Dotyczy to także zarządzania strategicznego rozwojem miast i gmin. O tym m. in. miałem przyjemność wykładać dla studentów Administracji Publicznej i Gospodarki Regionalnej na Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem – UJEP w Czechach. Wspaniała grupa młodych, inteligentnych ludzi ciekawych świata oraz publicznych spraw lokalnych i globalnych. Gratuluję Prof. Petr Hlaváček takich studentów – to będzie elita!