Kozienice jako pierwsza gmina w Polsce przyjęła strategię rozwoju do 2030 r. zbudowaną moją autorską metodą relacyjną.

Kozienice jako pierwsza gmina w Polsce przyjęła strategię rozwoju do 2030 r. zbudowaną moją, autorską, innowacyjną metodą relacyjną, którą opisałem w książce „Ponadlokalna perspektywa zarządzania strategicznego rozwojem lokalnym na przykładzie małych miast”. Pracowałem nad nią ponad rok współpracując na różnych etapach z 314! osobami, w tym ze wsparciem moich super-studentów Adrian BrojanowskiEwelina KalmusMarcin MiarowskiAgnieszka Cecylia Truszkowska, za co im serdecznie dziękuję! Było to wielkie wyzwanie ponieważ:

  1. Kozienice to trzecie z najbogatszych miast powiatowych w Polsce, a więc aspiracje i wymagania były ogromne.
  2. Znajduje się tam największa w Polsce, węglowa, Elektrownia Kozienice 4000 MW.
  3. Na terenie gminy jest też Puszcza Kozienicka, 30000 ha.

Nie było łatwo wszystko to pogodzić, ale satysfakcja z sukcesu jest ogromna  Na zdjęciu Urząd Miejski w Kozienicach – prawda, że ładny?