Moi klienci wysoko w Ogólnopolskim Rankingu Gmin i Powiatów.

To uczucie gdy przyczyniasz się do sukcesów klientów… 🙂 Gmina Lądek-Zdrój, której strategię rozwoju opracowałem w 2014 r., właśnie zdobyła 8 miejsce w najnowszej edycji Ogólnopolskiego Rankingu Powiatów i Gmin, w kategorii gmin miejskich i miejsko-wiejskich (jest ich ok. 900). Gdy przystępowaliśmy z władzami tej gminy do sporządzenia strategii, w  rankingu tym była daleko od czołówki i miała tylko 5390 punktów. Teraz, po 4 latach jej wdrażania zdobyła ich niemal 4 razy więcej, tzn. 21055. Konsekwentne wdrażanie dobrej strategii rozwoju daje rezultaty!

Więcej na temat wyzwań przed jakie towarzyszyły opracowaniu strategii rozwoju tej gminy znajduje się tutaj.

PS 1. Sąsiednia Gmina Stronie Śląskie zdobyła 7 miejsce. Od 2013 r., wdraża ona strategię, która również jest mojego autorstwa. Wysoko są tam też inni moi klienci: Długołęka, Konin i inne samorządy.

PS 2. W rankingu bierze się pod uwagę działania proinwestycyjne i prorozwojowe; jakość obsługi mieszkańca; rozwój społeczeństwa informacyjnego i obywatelskiego; bezpieczeństwo; ochronę zdrowia i pomoc społeczną; działania na rzecz gospodarki rynkowej; działania proekologiczne; współpracę krajową i międzynarodową i in.