Doskonałe warsztaty strategiczne w Gminie Dobrzyniewo Duże!

Jednym z najważniejszych etapów budowy strategii rozwoju lokalnego są warsztaty strategiczne. Są to wielogodzinne spotkania władz i pracowników gminy, władz ponadlokalnych oraz ekspertów z liderami gminy (prezesami, kierownikami, naczelnikami, dyrektorami, przewodniczącymi i innymi reprezentantami różnych organizacji i instytucji) służące uzgadnianiu najważniejszych części strategii rozwoju. Prowadzi się na nich analizę strategiczną, ale ich najważniejszą częścią jest wypracowanie pomysłów na rozwój gminy i kompromisów co i kiedy ma być zrobione.

W dniach 19-21 sierpnia br. prowadziłem takie warsztaty w Gminie Dobrzyniewo Duże k. Białegostoku, która powierzyła mi opracowanie swojej strategii rozwoju do 2030 r. Główne prace warsztatowe zawsze poprzedzam szkoleniem aby wszyscy ich uczestnicy byli dobrze do nich przygotowani. Tak było i tym razem. Warsztaty okazały się niezwykle owocne. Dyskusjom i pomysłom niemal nie było końca, ale udało się osiągnąć zgodę co do najważniejszych kierunków rozwoju. Co ważne, w warsztatach uczestniczyła cała Rada Gminy. To bardzo dobry znak ponieważ świadczy o tym, że strategia będzie konsekwentnie wdrażana.

Gmina Dobrzyniewo Duże leży obok Białegostoku. Prócz sąsiedztwa z tym prosperującym miastem, posiada wiele innych walorów, np.: rozwinięte rolnictwo, rosnące budownictwo jednorodzinne, tereny inwestycyjne, wspaniałą przyrodę, rzeki (w tym Narew) oraz lasy (w tym Puszczę Knyszyńską). Wkrótce będzie mieć także drogę ekspresową S19, stanowiącą część niezwykle ważne szlaku komunikacyjnego Via Carpatia prowadzącego z Polski i Litwy, przez Słowację i Węgry, aż do Rumunii, Bułgarii i Grecji. Przez tę gminę przejdzie też rewolucyjna linia kolejowa Rail Baltica – co więcej, w ramach tej inwestycji zmodernizowane zostaną gminne przystanki kolejowe.