Szkolenie nt. zarządzania strategicznego rozwojem gminy dla władz i naczelnego kierownictwa Gminy Syców

Przepadam za szkoleniem najlepszych samorządowców – takich z pasją, którym chce się chcieć więcej i więcej! W dniach 5-6 listopada szkoliłem właśnie takich! To władze i naczelne kierownictwo Gminy Syców, czyli burmistrz i jego zastępca, radni, skarbnik, sekretarz, naczelnicy wydziałów, kierownicy referatów, a także dyrektorzy, prezesi i kierownicy jednostek organizacyjnych oraz spółek gminy. Tematem było zarządzanie strategiczne rozwojem gminy. Wspaniale nam się pracowało przez te 12 godzin – było wiele pytań, dyskusji i świetnych pomysłów na rozwój tej gminy. Cieszę się, że jest mi dane pracować z takimi ludźmi.