Zagraniczni naukowcy przyjeżdżają do Polski by badać zarządzanie strategiczne naszych samorządów

Jedną z nich jest Asel Kurmantayeva, doktorantka Almaty Management University, AlmaU z Kazachstanu. Wygrała grant projektu PROM NAWA Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej aby przyjechać na Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu i konsultować ze mną jej badania zarządzania strategicznego polskich gmin, zwłaszcza ich współpracę z organizacjami pozarządowymi. Kolejni naukowcy z różnych krajów przyjadą wkrótce by poznać nasze samorządy i ich rolę w rozwoju Polski. To dla mnie nowe, ciekawe wyzwanie.