Szkolę władze. Samorządowe zarządzanie strategiczne w (znów) nowej rzeczywistości.

Rosyjska inwazja na Ukrainę otwiera nowy rozdział w historii świata. Tworzy nowe wyzwania także dla samorządów: przygotowanie do sytuacji kryzysowych, zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego, pomoc dla uchodźców, szkolnictwo dla ukraińskich dzieci a dla dorosłych praca, dalszy wzrost kosztów energii, inflacja, zagrożenia cyfrowe, zmiany funduszy pomocowych i inne. Trzeba zarządzać strategicznie by odnaleźć się w nowej rzeczywistości i zapewnić dalszy rozwój społeczno-gospodarczy. W sobotę uczyłem tego władze i kierownictwo kilkunastu samorządów na MBA in Community Management, zwłaszcza w odniesieniu do nowych przepisów nt. strategii rozwoju gmin i strategii rozwoju ponadlokalnego. Cieszę się, że mogę podnosić ich kwalifikacje.