Szkolę władze – Gdy prawo inspiruje by się doskonalić (szkolenie indywidualne dla Prezydium Rady Świdnicy)

Szkolenia nt. strategii rozwoju i zarządzania strategicznego prowadzę zwykle dla kilkudziesięcioosobowych grup władz i kierownictwa danej gminy/miasta. Tym razem było jednak inaczej. Dwa popołudnia spędziłem z trójką wspaniałych radnych Świdnicy, Przewodniczący Rady Miejskiej Jan Dzięcielski, Wiceprzewodniczący Lech Bokszczanin i Wiceprzewodniczący Rafał Fasuga, szkoląc ich indywidualnie w trybie pytań, odpowiedzi i dyskusji. Świetnie nam się pracowało – dziękuję! To fascynujące jak nowe prawo o strategiach rozwija zainteresowanie samorządowców strategicznym zarządzaniem rozwojem ich gmin/miast.