Strategiczna rewolucja! Ustawa wprowadzająca obowiązkowe strategie rozwoju gmin podpisana.

A więc stało się! Wczoraj, Pan Prezydent podpisał ustawę, która nie tylko rewolucjonizuje planowanie przestrzenne w Polsce, ale nadaje też nadrzędną rolę strategiom rozwoju gmin, czyniąc je wkrótce obowiązkowymi. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zastąpione zostaje przez plan ogólny, uwzględniający politykę przestrzenną gminy określoną w strategii rozwoju gminy lub strategii rozwoju ponadlokalnego. Analogiczny warunek dotyczy planów miejscowych. W ustawie o samorządzie gminnym wprowadzono natomiast przepis: „Gmina opracowuje strategię rozwoju gminy”, czyniąc ją obowiązkową. Cały system zatem skonstruowano zatem tak, jak mówiłem na moich licznych szkoleniach dla władz i kierownictwa samorządowego oraz pisałem w “Samorządzie Terytorialnym” i “Wspólnocie” (zobacz w LEX https://cutt.ly/bwamCGg8 ). Przed samorządami jedno z największych wyzwań od czasu ich utworzenia. Czas brać się do roboty, jest już go mało. Dobra strategia otworzy gminie wiele możliwości i zdynamizuje jej rozwój. Zła, może ją pogrążyć na lata. ustawa: https://cutt.ly/7wam3eZd