Strategia, która wprowadzi wiejską Gminę Dobrzyniewo Duże na nowy, wyższy poziom rozwoju

Przygotowaną przeze mnie Strategię Rozwoju Gminy Dobrzyniewo Duże na lata 2023-2033 uchwalono jednogłośnie. Poprzednią przygotowałem także ja, a w jej ramach władzom i pracownikom gminy wiele udało się osiągnąć – budowę dróg, wodociągów, kanalizacji, hali sportowej, boisk, placów zabaw, remiz, świetlic i szkół; termomodernizację; przygotowanie świetnych terenów inwestycyjnych (część jeszcze do kupienia – okazja!); imponujący rozwój kultury (w tym Narwianie); start OZE i komunikacji publicznej; czy wreszcie – wisienka na torcie – budowę ultranowoczesnego Centrum Administracyjno-Społeczno-Kulturalnego dla mieszkańców.

Nowa strategia kontynuuje inwestycje w infrastrukturę techniczną i społeczną, ale przenosi tę wiejską gminę już na nowy poziom rozwoju. Przez połączenie własnych atutów z sąsiedztwem Białegostoku, kapitałem inwestorów i skrzyżowaniem transeuropejskich korytarzy #ViaCarpatia oraz #RailBaltica, zmierza do włączenia gminy w regionalne i globalne łańcuchy wartości. Stawia m. in. na innowacyjny przemysł i usługi, nowoczesne rolnictwo, aglomeracyjną rekreację, uporządkowaną suburbanizację, zrównoważoną energetykę, dalekowzroczne szkolnictwo, trwałe zdrowie, nową mobilność, aktywność seniorów, inteligentną pomoc społeczną, tożsamość, obywatelskość, bezpieczeństwo i efektywne finanse. Wierzę, że są to trafne wybory, które przyniosą mieszkańcom dobre życie, biznesowi profity, środowisku ochronę i rewitalizację, a krajowi kolejne filary rozwoju.

Gratulacje dla 👏 Radnych, Pana Wójta Wojciech Cybulski, kierownictwa i pozostałych pracowników samorządu gminy! Dziękuję za świetną współpracę w przygotowaniu nowej Strategii i życzę jej skutecznej realizacji!👍

inwestycja jedna za drugą!
doskonałe tereny inwestycyjne

ultranowoczesne Centrum Administracyjno-Społeczno-Kulturalne